Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

  • Postrzeganie własnego ciała przez dzieci
  •  Przyczyny zaburzeń odżywiania
  •  Objawy chorób – jak je rozpoznać?
  •  Jak rozmawiać z dziećmi i ich rodzicami o problemie
  • W jaki sposób pomagać
  •  Wczesne reagowanie – kiedy odchudzanie staje się destrukcyjne